Jag är införstådd med att IDG behandlar mina personuppgifter för att ge tillgång till kompendiet samt för vidare kontakt gällande andra erbjudanden från IDG via direktmarknadsföring. Fullständig personuppgiftspolicy finns här 

¨

¨

Fyll i formuläret och ta 

del av kompendiet

Juridik och regelverk – branschspecifikt och generellt. Det är ett lager som alltid finns med i företagen. Compliance­arbetet tar aldrig slut – och det kräver en genomarbetad strategi. 

Få tips och ta lärdom av andra i vårt kompendium om regelefterlevnad.


© IDG AB | 106 78 Stockholm | Tel: 08-453 60 00

Tema: Compliance – har du koll på din regelefterlevnad?

Är du IDG Pro-medlem? 
Ladda ner kompendier och undersökningar utan registrering här >>